Менскі архітэктар Андрэй Шулаеў, які некалькі дзён таму наведаў Горадню, падрыхтаваў падрабязную справаздачу па стану флігеля віцэ-адміністратара па вул. Горкага 2. Яго вывад адназначны: будынак не мае ніякай ступені аварыйнасці, яму проста патрэбен капітальны рамонт.

Гарадзенцы адрэагавалі на справу зносу будынкаў XVIII – пачатку XX стагоддзяў негатыўна і фактычна прымусілі гарадскія ўлады спачатку заціхнуць, а праз некаторы час пачаць суцэльную прамыўку мазгоў гарадзенцаў цэлай плынню выступленняў па радыё, тэлебачанні і ў газетах, дзе «рэканструкцыя» ўсяляк расхвальваецца. Больш таго, стаўка была зроблена на яўнае заблытванне гарадзенцаў. Спадарыня Мацко ў сваім інтэрв'ю газеце «Вячэрні Гродна» 16 мая 2007 года агучыла, што быццам зараз прымаецца рашэнне, што са сценаў флігеля пакінуць, а што ўмацаваць. У нядзелю 20-га мая ў выступленні па радыё галоўныі ідэолаг гродзенскага аблвыканкама сп. Амелька (і гэтыя далучыліся…) сказаў пра нейкія каравулы, што выстаўляюцца каля тых дамоў, якія быццам збіраюцца зносіць. Здавалася, а можа нічога бурыць і не збіраюцца. Ды не, колькі дзён таму каля флігеля быў усталяваны шчыт з каляровымі малюнкамі, як будзе выглядаць флігель пасля «рэканструкцыі», і невялікім тэкстам. У тэксце Пад малюнкам абноўленага флігеля-царквы подпіс адназначны: «замест прызначанага пад знос флігеля». Значыць ад ідэі знесці флігель ніхто не адмовіўся. Паўстае пытанне: нашто? Дзеля бяссэнсоўнай ідэі надбудаваць для былой канюшні купал для царквы (дарэчы, у ХІХ ст. капліца знаходзілася ў супрацьлеглым флігелі і ніякага купала не мела)? Апраўдаць знос сцен XVIII ст. можна (і тое з вельмі вялікімі агаворкамі) толькі калі яны вось-вось абрынуцца (5 ступень аварыйнасці). Менавіта пра 4-5 ступень аварыйнасці гаварылі гарадзенскія архітэктары членам навукова-метадычнай рады ў красавіку гэтага года. Між тым сцены флігеля палаца лясной адміністрацыі ніякай ступені аварыйнасці не маюць. Фактычна, атрымліваецца, членаў навукова-метадычнай рады падманулі, але хто з іх зараз у гэтым прызнаецца.

Прапануем наведвальнікам сайта пазнаёміцца з заключэннем сп. Шулаева. Галоўныя яго высновы вы можаце прачытаць ніжэй. Увесь тэкст заключэння, планы і фотаздымкі можна знайсці ў дадатках.


Фрагмент з тэхнічнага заключэння

Разное:

Необходимо отметить, что в процессе проведения обследования выявлено:

 1. отсутствие просадок фундаментов;
 2. отсутствие участков просадок и движения грунтов, как в непосредственной близости от здания, так и на отдалении от последнего;
 3. при частичном обследовании внутренних помещений – отсутствие трещин и деформаций внутренних стен и конструкций;
 4. наличие отмостки не по всему периметру здания;
 5. наличие участков подмазки цементным раствором на местах разрушения штукатурного слоя;
 6. наличие деревянных балок над венчающим карнизом, пригруженных по краям кирпичной кладкой в три ряда, в удовлетворительном состоянии, однако с некоторыми повреждениями, предположительно, вызванными работами по демонтажу стропильной системы;
 7. отсутствие отклонения от осей наружных и внутренних стен;
 8. отсутствие просадок стен;
 9. наличие системы арочных перемычек на фасадах, как первоначальной конструктивной основы здания;
 10. наличие на здании четырех печных труб в удовлетворительном состоянии;
 11. наличие некоторого завышения уровня земли относительно первоначального при строительстве;
 12. наличие пристроенных к фасаду здания более поздних по конструкции фундаментов.

6. Выводы:

 1. Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания удовлетворительное, выявленные в процессе трещины являются либо трещинами первоначальной усадки конструкций во время возведения, либо являются результатом воздействия осадков, либо, в считанных случаях, – результатом механического воздействия на венчающий карниз, стены.
 2. Движение грунта, следов значительных земляных работ вблизи здания, а также других факторов разрушения фундаментов здания не присутствует.
 3. Факторы конструктивного перегружения несущих конструкций здания, вследствие наличия одного этажа и удовлетворительного уклона кровли (величина которого выявлена по следам прмыкания кровли к печным трубам), не присутствуют.
 4. Вследствие отсутствия факторов разрушения несущих конструкций и правильной эксплуатации здания до настоящего времени, каких-либо деформаций несущих конструкций здания не имеется.
 5. Вместе с вышесказанным, недавние (на объекте нет в наличии паспорта объекта, в котором были бы указаны работы, проводимые на объекте и их сроки) работы по демонтажу стропильной системы и кровли создали предпосылки к возможному ухудшению состояния конструкций в будущем.
 6. При осмотре деталей демонтированной стропильной системы, на деталях не выявлено существенных дефектов, что свидетельствует о хорошем техническом состоянии стропильной системы вплоть до ее демонтажа, отсутствии затеканий кровли.
 7. Деревянное перекрытие - общее состояние удовлетворительное.
 8. Венчающий карниз – состояние неудовлетворительное.
 9. Пристройки к зданию и постройки около него активно не влияют на состояние конструкций.
 10. Исходя из технического состояния и требований, действующих в настоящее время норм, оконные и дверные блоки подлежат замене.
 11. Крыльцо входа в здание требует ремонта.
 12. Необходимо выполнить ремонт покрытия пола в помещениях, произвести замену конструкции пола.
 13. Конструкции здания могут подвергнуться капитальному ремонту с учетом нижеуказанных рекомендаций, при разработке полного пакета проектно-сметной документации и всех согласований, кроме того, некоторые, прописанные ниже, консервационные мероприятия должны быть проведены в самое ближайшее время.

7. Рекомендации.

Для безопасной дальнейшей эксплуатации конструкций и при проведении капитального ремонта следует предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

 1. Неотложно решить вопрос о сооружении кровли над зданием, во избежание попадания осадков на конструкции здания и во внутренние помещения.
 2. Перекладка венчающего карниза из полнотелого керамического кирпича, при этом повторить размер выноса и форму существующего карниза.
 3. Произвести замену деревянного крыльца либо предусмотреть вариант эксплуатации здания без данного крыльца, к примеру, со внутренним тамбуром.
 4. Выполнить замену деревянных оконных и дверных блоков.
 5. Выполнить отмостку вдоль всех фасадов.
 6. При замене окон на оконные проемы установить отливы из оцинкованной кровельной стали. Отливы должны иметь нормативный вынос за фасадные поверхности стен и должны быть оборудованы капельником.
 7. Выполнить все необходимые работы (включая отделочные) по архитектурному оформлению фасадов и внутренних помещений здания.
 8. Разработку проектно- сметной документации и ремонтно-строительные работы выполнить в соответствии с требованиями соответствующих глав СНБ; СНиП и другой действующей нормативной документации.
 9. Данное техническое заключение носит рекомендательный характер и не является рабочей документацией для производства работ. На ремонтно-строительные работы необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Поўную версію дакумента глядзіце тут.


Приложение А. Графические материалы

Схема фасада в осях 1-15

Схема фасада в осях 15-1

Схема фасада в осях АГ
Схема фасада в осях ГА

План здания


Приложение Б. Материалы фиксации

Фасады

Фрагмент фасада
в осях 1-3

Фрагмент фасада
в осях 3-6

Фрагмент фасада
в осях 5-9

Фрагмент фасада
в осях 9-12

Фрагмент фасада
в осях 12-13

Фрагмент фасада
в осях 14-15

Фасад здания
в осях А-Г

Фрагмент фасада
в осях 15-12

Фрагмент фасада
в осях 13-10

Фрагмент фасада
в осях 12-9

Фрагмент фасада
в осях 10-7

Фрагмент фасада
в осях 7-4

Фрагмент фасада
в осях 5-2

Фрагмент фасада
в осях 3-1

Фасад здания
в осях Г-А


Арки

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

11а

11b

12

13a

13b

14

15

16

17

18a

18b

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31a

32

33

34

34a

35

36

37


Внутренние помещения

 
 
 
 
 
 
 
 

Детали стропильной системы

 
 
 
 
 

Детали

Общий вид

Фундамент около
осей Г-15

Деталь отмостки

Проем в подпол
около осей Г-15

Шурф

Scroll to top