W pierwszą niedzielę każdego miesiąca w kościele franciszkańskim w Grodnie odbywa się procesja. Modląc się wierni trzykrotnie obchodzą wewnątrz świątyni. Mężczyźni zakładają białe peleryny - komżę i niosą chorągwie. Na jednej z nich można odczytać napis w języku polskim: „Krucjata Eucharystyczna. Grodzieńskie ogólne szkoły Nr 7 i Nr 10. 1938 rok”. Ta chorągwią jest jedynym przypomnieniem o przedwojennej historii najstarszej wciąż istniejącej szkoły w Grodnie, która ma teraz Nr 6.

Kilka lat temu na jednej z polskich aukcji internetowych pojawił się cennik Grodzieńskiej fabryki macedońskiej chałwy i orientalnych słodyczy Mikołaja Wasilewicza. „Fabryka” istniała na ulicy Dominikańskiej (dzisiaj Sowieckiej) w latach 30. XX wieku i była bardzo popularnym miejscem odpoczynku grodnian, do którego dzisiaj mogą dorównać chyba tylko jedna czy dwie największe kawiarnie.

Большинство православных каменных церквей в наших местах построены после восстания 1863-64 годов в конце 19-начале 20 века в русско-византийском стиле, в народе они получили название "муравьёвки" по имени губернатора М.Н. Муравьёва. 

Жизнь и деятельность лютеран на Гродненщине, которая в XIX веке включала в себя Белосточчину и часть Брестской области, изучена недостаточно. Основная масса документов, так же как и живые свидетели,  оказались за  пределами нашей страны: большая часть в Российском историческом архиве (Санкт-Петербург), в архиве Латвии (Рига),  в архиве консистории Церкви Аугсбургского исповедания в Варшаве (Польша), в фонде Виленской евангелическо-лютеранской  диацезии Государственного архива и в библиотеке Академии наук Летувы, в архивах Берлина.

У красавіку 1894 г. дачка гарадзенскага надворнага дарадцы Вольга Ожэ здала іспыты на веданне тэлеграфнай службы. Вынікі былі не надта паспяховыя, амаль па ўсіх прадметах экзаменацыйная камісія паставіла 3 балы. Але праз 20 год гэтая маладая, але амбітная дзяўчына стала чыноўнікам 3-га разраду і атрымала за службу ганаровыя ўзнагароды.

Scroll to top