Mało dotąd wiemy o Grodnie i Grodzieńszczyźnie w zaraniu dziejów, a rola grodzieńskiego Starego Zamku była prawie że nieznaną. Szczupłe bowiem wiadomości przekazały nam źródła historyczne. Sporo światła dorzuciły metodyczne badania archeologiczne, prowadzone od dwóch lat przez autora artykułu, nawiązujące do rozkopywań Józefa Jodkowskiego, ówczesnego kustosza Muzeum Państwowego w Grodnie.

Nie wszystkie jednak problemy, jakie nasuwają próby rozplątania dziejów Grodzieńszczyzny, można wyjaśnić na podstawie dotychczasowych wyników badań archeologicznych, gdyż zbyt mały wycinek terenu Starego Zamku został dotąd zbadany i nie dysponujemy jeszcze całością materjałów archeologicznych, ukrytych we wnętrzu góry zamkowej. W każdym razie plon dotych­czasowy posiada już swoją wagę naukową. (каб чытаць далей, спампуйце электронны варыянт кнігі (461 Кб)).

Scroll to top