29 красавіка 2021 г. ў Горадні адбылася вельмі важная навуковая канферэнцыя “Каралеўскі Гродна. Матэрыяльная і духоўная культура”, на якой былі агучаныя праблемы, звязаныя з праектнаю канцэпцыяй "Рэстаўрацыі і прыстасавання пад гісторыка-археалагічны музей комплексу Старога замка ў Гродна".

W samym centrum Grodna znajduje się wspaniały modernistyczny budynek, który mieszkańcy miasta znają obecnie jak Dom Ofcerów. Tym czasem jest to z pewnością jeden z najbardziej ciekawych i charakterystycznych budynków, który powstał w naszym mieście w latach II Rzeczypospolitej. Był to Dom Strzelca – powiatowy urząd polskiej patriotycznej wojskowej organizacji Związek Strzelecki. Opowiemy tu o nim, a także o jeszcze kilku innych ciekawych wojskowych budynkach okresu międzywojennego w Grodnie.

W pierwszą niedzielę każdego miesiąca w kościele franciszkańskim w Grodnie odbywa się procesja. Modląc się wierni trzykrotnie obchodzą wewnątrz świątyni. Mężczyźni zakładają białe peleryny - komżę i niosą chorągwie. Na jednej z nich można odczytać napis w języku polskim: „Krucjata Eucharystyczna. Grodzieńskie ogólne szkoły Nr 7 i Nr 10. 1938 rok”. Ta chorągwią jest jedynym przypomnieniem o przedwojennej historii najstarszej wciąż istniejącej szkoły w Grodnie, która ma teraz Nr 6.

Bardzo lubię chodzić ulicami Grodna, które powstały w latach międzywojennych. Są to ciche uliczki z drewnianą zabudową, które oddzielają murowane historyczne XIX-wieczne centrum od nowoczesnych wielopiętrowych dzielnic. Nazwy tych ulic czarują – Mickiewicza, Słowackiego, Rejmonta, Miodowa, Ceglana, Lelewiela… Wszystkie domy tu są jak stare przyjaciele, każdy ze swoim losem, swoją historią.

У 80-ыя гады XVI ст. былы замак Вітаўта ў Гродне, які з'яўляўся адной з каралеўскіх рэзідэнцый, быў цалкам перабудаваны паводле загаду караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторыя. Перабудова пад кіраўніцтвам італьянскіх спецыялістаў вялася ў рэнесансным стылі. Галоўнай часткай Новага замка, адбудаванага на падмурках замка Вітаўта, стаў каралеўскі палац. Археалагічныя раскопкі паказалі, што перад будаўніцтвам палаца Стэфана Баторыя тэрыторыя замка была грунтоўна расчышчана. На першым паверсе палаца былі памяшканні, што выкарыстоўваліся для вайсковых і гаспадарчых патрэбаў. Каралеўскія пакоі знаходзіліся на другім паверсе і мелі шыкоўныя кафляныя печы, аблямаваныя зялёнай (паліванай) ці шматколернай (паліхромнай) кафляй.

Kilka lat temu na jednej z polskich aukcji internetowych pojawił się cennik Grodzieńskiej fabryki macedońskiej chałwy i orientalnych słodyczy Mikołaja Wasilewicza. „Fabryka” istniała na ulicy Dominikańskiej (dzisiaj Sowieckiej) w latach 30. XX wieku i była bardzo popularnym miejscem odpoczynku grodnian, do którego dzisiaj mogą dorównać chyba tylko jedna czy dwie największe kawiarnie.

Перыяд уваходжання Заходняй Беларусі ў склад Польскай дзяржавы (Другой Рэчы Паспалітай) у 1921–1939 гг. з’яўляўся чарговым этапам развіцця айчыннай архіўнай справы. Пасля адступлення расійскай арміі і паспешлівай эвакуацыі органаў дзяржаўнай адміністрацыі ў 1915 г. на месцах засталася вялікая колькасць архіваў розных дзяржаўных устаноў павятовага і губернскага ўзроўню.

Scroll to top